Bekeuringen

Algemeen
Bronkhorst Lease betaalt alle boetes automatisch aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau en belast de boetes daarna door aan uw werkgever. Dit houdt in dat u aan Bronkhorst Lease betaalt in plaats van het CJIB.

Incassatie
Wanneer u het niet eens bent met de beschikking of de beslissing van de officier van justitie, kunt u daartegen beroep instellen bij de officier van justitie respectievelijk de kantonrechter. Op de meegezonden kopie van de boete kunt u hierover alle informatie vinden.

Slider bronkhorstlease definitief1 1024x260Bekeuringen