Bronkhorst Lease B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacyverklaring. Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Dduidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoons-
  gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
  gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en
  dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
  corrigeren of te verwijderen.

Categorieën Persoonsgegevens

Afhankelijk van de soort dienst die u via onze website u aanvraagt of gebruikt, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • NAW gegevens
 • geslacht
 • geboortedatum
 • bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, adres, KvK nummer en IBAN)
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • mobiel nummer
 • kentekennummer
 • kilometerstand
 • betalingsgegevens
 • grootte van het wagenpark
 • sollicitatie- en/of motivatiebrief en/of CV

Doeleinden van de gegevensverwerking

Bovenstaande gegevens verzamelen wij voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot de website www.bronkhorstlease.nl
 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • Het aanvragen of downloaden van een offerte voor een auto;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het versturen van een nieuwsbrief;
 • Het versturen van facturen;
 • Het versturen van afspraakherinneringen per e-mail en sms;
 • Het direct bestellen van een auto;
 • Het reserveren van een vakantieauto;
 • Het inzien van bekeuringen;
 • Het aanvragen van diverse formulieren voor o.a. een schadebeeldverklaring, Groene Kaart
  of berijdersverklaring;
 • Het aanvragen van een overnameprijs van uw huidige auto;
 • Het beantwoorden van een vraag die is gesteld via ons contactformulier;
 • Het verzenden van voor u relevantie informatie over mobiliteit, leasing en onze producten
  en bedrijfsvoering;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses;
 • Het samenstellen van profielen en analyseren van gedrag op geaggregeerd niveau met als
  doel onze marktbewerking en leaseoplossingen te optimaliseren;
 • Werving en selectie.

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken, indien wij dat doen op basis van een juridische grondslag. In dit kader verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de grondslagen, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy-verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang u een leasecontract bij ons hebt, of zolang het nodig is om uw (aan)vraag af te handelen en contact met u op te nemen.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derde partijen

Indien noodzakelijk voor de afhandeling van uw verzoek of bestelling, worden de door u verstrekte gegevens aan een andere dealer doorgegeven die uw auto kan leveren. Deze gegevens worden verstrekt om op verzoek van u informatie over de voertuigen en diensten toe te kunnen sturen, offertes uit te kunnen brengen, uw bestelling af te handelen of om bijvoorbeeld een proefrit te kunnen plannen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op onze website u de cookies accepteert. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

De volgende soort cookies worden op onze website gebruikt:

Google Analytics

Google Analytics wordt gebruikt om statistieken over het gebruik van de website bij te houden. Deze cijfers worden gebruikt om de site verder te optimaliseren. Deze cookie is ingesteld volgens de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Om deze reden heeft deze cookie slechts een beperkte impact op de privacy en zullen wij u hier slechts over informeren.

Wij gebruiken de geplaatste cookie(s) voor de volgende doeleinden:

 • Het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website
  wordt gebruikt door het publiek;
 • Het optimaliseren van onze diensten;
 • Het afstemmen van de aanbiedingen op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis
  van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag;
 • Het afstemmen van content op onze website, op basis van uw interesses en aan de hand
  van uw click- en surfgedrag.

Profilering cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Door uw gegevens te combineren, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor u minder interessant zijn.

Marketing

Een marketingcookie houdt bij welke producten of pagina’s u bekijkt of kan bijhouden of u een aankoop/aanvraag hebt gedaan naar aanleiding van een van onze advertenties. Deze gegevens zijn erg waardevol voor ons; op deze manier kunnen we meten hoe succesvol onze marketingcampagnes zijn en in hoeverre ons aanbod aansluit op onze doelgroep.

Deze cookie kan er ook voor zorgen dat onze advertenties op websites van derde afgestemd worden op uw interesses, bekeken pagina’s of voorzien worden van interessante aanbiedingen. Deze cookie kan u niet persoonlijk identificeren, de cookie weet niet wie u bent (naam), wat w adres of e-mailadres is.

Deze cookies worden op www.bronkhorstlease.nl gezet door de volgende partijen:

 • Google Ads;
 • DoubleClick;

Social Media

Op onze website zijn mogelijk buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, met name Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube en Google+. Deze buttons plaatsen cookies. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. U dient zich ervan bewust te zijn dat Bronkhorst Lease B.V. hierop geen invloed kan uitoefenen. Leest u de privacyverklaring en de disclaimer van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat deze sociale netwerken met de (persoons)gegevens doen, die zij via deze cookies verkrijgen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Dit doen wij om uw gegevens zo adequaat en efficiënt mogelijk te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u onder andere recht op inzage, rectificatie en kunt u een verzoek indienen voor het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. Bovendien kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@bronkhorstlease.nl. Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk – en in ieder geval niet later dan vier weken – op uw verzoek te reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons schriftelijk (en tevens per e-mail) verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Klachten

U heeft het recht bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen, wanneer u van mening bent dat wij ons niet houden aan de regels voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0345-507425. Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunnen u contact opnemen met de klantenservice van Bronkhorst Lease B.V. middels het versturen van een e-mail naar info@bronkhorstlease.nl.

Bronkhorst Lease B.V.
Beijerdstraat 9
4112 NE Beusichem
info@bronkhorstlease.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 juli 2018.

Vraag nu een offerte aan

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag hier een op maat gemaakte offerte aan.

Offerte aanvragen